Johtajuus ja suojelijat

Vanhimmasta perillisestä tulee johtajan kuoltua tai vetäydyttyä johtaja. Jos vanhin perillinen on kuollut, seuraavasta perillisestä tulee johtaja ja niin edespäin. Enteentulkitsijasta ei voi tulla johtajaa. Jos kaikki perilliset ovat kuolleet/niitä ei ole/ainut elossa oleva on enteentulkitsija, tulee johtajan kumppanista johtaja. Jos johtajan kumppania ei ole/tämä on kuollut, johtajan vanhimmasta sisaruksesta tulee johtaja. Jos johtajalla ei ole sisaruksia/ne ovat kuolleet, tulee vanhimmasta luottokissasta johtaja. 

Uusi johtaja menee hakemaan Yhdeksän suojelijaansa esi-isiltä. Suojelijoiden tehtävä on auttaa johtajaa omalla tavallaan. Jokaisella suojelijalla on oma tehtävänsä, ja johtajan kuoltua hän palaa normaalisti Valomotkoon/Pimeydennotkoon. Johtajan päätöstä on noudatettava ja johtajaa voi uhmata ainoastaan enteentulkitsija.

Advertisement